Work in progress:

Het project Shifting Perspectives begint kleur te krijgen

dinsdag 13 november 2018

Shifting Perspectives is in volle gang! Het multidisciplinaire kunstproject, waarbij de bewoners van de wijk Schandelen samen met kunstenaar Gaia drie nieuwe murals in de buurt realiseren, begint letterlijk kleur te krijgen. Het grote resultaat wordt getoond tijdens het buurtfeest op 24 november, maar wij zijn alvast een kijkje gaan nemen samen met organisator Raenys Martis.


Shifting Perspectives is vorig jaar ontstaan, nadat de kunstenaar Gaia de eerste muurschildering op een van de muren in de wijk Schandelen had gecreëerd. Raenys: ‘’Die mural heeft voor samenhang en enthousiasme gezorgd in de wijk. Dat heeft ons doen beseffen dat we veel meer kunnen doen en het nog breder kunnen aanpakken.’’ Zo is het multidisciplinaire kunstproject ontstaan, waarin het DNA van de wijk als het ware wordt onderzocht en de dialoog wordt aangegaan met de buurt. ‘’Shifting Perspectives staat voor samenhang en dialoog, maar ook zaken zien vanuit een verschillend soort perspectief. Dat uit zich in de creatie van de drie nieuwe murals.’’ 

 


In het hart van de wijk 
Wij zijn op pad gegaan met Raenys om de muurschilderingen te bewonderen. De eerste mural, die is gerealiseerd op een van de hoekhuizen in de wijk, start al met een inspiratievol verhaal. ‘’Op de schildering is een hart afgebeeld dat voor verschillende doeleinden staat. Het huis bevindt zich in het hart van de wijk Schandelen. Daarnaast is in deze buurt in de jaren ’90 het project Operatie Hartslag uitgevoerd, dat zich richtte op het tegengaan van de prostitutie en heroïne gebruik rondom het station in Heerlen.’’, aldus Raenys. Dat een van de bewoners uit het hoekhuis tot slot werkt op de afdeling Hart- en Vaatziekten in het ziekenhuis maakt het plaatje voor deze mural compleet.


Mural als metafoor  
De tweede mural laat tevens een achterliggend verhaal zien, namelijk het verhaal over het mijnverleden en de toekomst van Heerlen. ‘’Deze mural staat als een metafoor voor gebeurtenissen waarover je zelf niet beslist, maar die wel je dagelijkse leven veranderen en beïnvloeden.’’ In de muurschildering is onder andere het Mijnmuseum en silhouet van minister den Uyls toespraak afgebeeld, met daarnaast de sloop van de Lange Jan en tevens de bouw van nieuwe gebouwen zoals het Maankwartier. ‘’Je ziet dus als het ware de sloop van het mijnverleden en tegelijkertijd de bouw van iets nieuws.’’


Verleden, heden en toekomst  
De derde muur waarop een schildering zal worden gecreëerd is nu nog leeg. ‘’De eerste twee murals omvatten het verleden en het heden. Op de laatste muur zal een schildering over de toekomst worden gemaakt.’’ Hiervoor zullen buurtbewoners daadwerkelijk model staan en op de foto gaan, waarna de mural zal worden gerealiseerd. ‘’We wilden niet alleen het dialoog aangaan met de buurt, maar de bewoners ook een co-creatie bieden, zodat ze zich echt terugzien in de murals.’’ De foto voor deze laatste muurschildering werd zaterdag op de speciaal georganiseerde buurtbijeenkomst gemaakt. 

Bewoners maken Parkstad 
De organisatie van Shifting Perspectives ondersteunt het initiatief van buurtbewoners dat in het kader van ‘Bewoners maken Parkstad’ een subsidieaanvraag heeft ingediend om een klein mini-parkje te kunnen creëren te midden van de vier muurschilderingen. ‘’We willen met behulp van mooi grind of houtplaten en twee bankjes een plek maken, waar buurtbewoners en toevallige voorbijgangers kunnen samenkomen om een praatje te maken en zo tegelijkertijd de murals kunnen bewonderen.’’ Omdat het ook een mooie verbetering is van het verblijf in de wijk, hoopt Raenys dat de aanvraag op korte termijn zal worden goedgekeurd. 

Samenkomst tijdens buurtfeest 
Naast de creatie van de murals, worden ook workshops op het gebied van street art, performance art, spoken word en street dance georganiseerd binnen Shifting Perspectives. Al deze zaken worden gepresenteerd op het buurtfeest dat op zaterdag 24 november plaatsvindt. ‘’Op deze dag brengen we alle buurtbewoners samen om gezamenlijk de drie nieuwe murals te bewonderen, maar ook om de creaties uit de workshops te bekijken. Op dit feest komt dus eigenlijk alles samen.’’, eindigt Raenys enthousiast.