2 januari 2015

Blègny mine, Blègny

Bezoek aan Blègny Mine

Foto's van het bezoek aan het Blègny Mine in de provincie Luik in België tijdens de tweede internationale uitwisseling van oud-mijnwerkers.

Fotografie: Fabian de Kloe