23 december 2014

Column Paul Depla

Woensdag was het 17 december. Precies 49 jaar geleden hield de toenmalige minister van Economische Zaken een speech die van grote invloed was op de toekomst van de Mijnstreek. Joop den Uyl kondigde toen in de zaal van de schouwburg van Heerlen de sluiting van de eerste mijnen aan. Afgelopen woensdag vond in diezelfde zaal de voorstelling De Toespraak plaats.

Daarvoor was er een groot spektakel op het Van Grunsvenplein. Met voorstelling en het spektakel werd het Jaar van de Mijnen officieel geopend. Een jaar lang zullen we in de Mijnstreek stil staan bij de betekenis van de Mijnen. De betekenis voor de geschiedenis. Voor het heden. Maar ook voor de toekomst van de Mijnstreek.

We vieren het Jaar van de Mijnen in het jaar dat de speech van Den Uyl 50 jaar achter ons ligt. Dat doen we omdat herinnering langzaam maar zeker geschiedenis wordt. We kunnen nog spreken en luisteren naar de mensen die de echte Mijnstreek kennen. Met zijn mooie en minder mooie kanten. Met zijn kameraadschappelijkheid. Maar ook met zijn gevaarlijk werk diep onder de grond.

We kunnen nu nog luisteren naar die verhalen. Verhalen die het begrip over onze regio versterken. Begrip dat ons verder kan helpen. Dat ons vooruit kan brengen. Omdat je de stappen in de toekomst alleen maar zelfverzekerd kunt maken, als je weet waar je vandaan komt.

Het Jaar van de Mijnen. Het wordt hopelijk een bijzonder jaar. Een jaar dat in de hele Mijnstreek wordt beleefd. Ik zie nu al hoeveel energie er los is gekomen dankzij het Jaar van de Mijnen. Het jaar is pas net gestart, en er zijn nu al 130 initiatieven die in het teken staan van de Jaar van de Mijnen. Initiatieven die uit de samenleving zelf zijn gekomen. Initiatieven. Groot en Klein. Van het thema van de optocht bij carnaval tot aan speciale bijeenkomsten voor de oud-Koempels. Het is ook mooi om te zien dat organisaties als DSM en Roda JC ook als vanzelfsprekend mee doe aan het Jaar van de Mijnen. Net zoals al die ambassadeurs en verenigingen.

Het Jaar van de Mijnen. Het wordt door de samenleving gemaakt. Ook door u. Geniet ervan. Laat u er door inspireren. Zodat u of ow kinderen over 50 jaar zegt: ‘Dat Jaar van de Mijnen, dat was een mooi jaar dat onze regio echt verder heeft gebracht.’

Paul Depla

Deze column werd geplaatst op heerlen.nl