Maandag 19 januari 2015

Nederlands Mijnmuseum, Heerlen

Internationale uitwisseling van oud-mijnwerkers

Een dertigtal Belgische oud-mijnwerkers uit Blégny en Belgisch Limburg bezochten op 19 januari het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen, de Gedachteniskapel in Landgraaf-Terwinselen en Schacht Nulland in Kerkrade in het kader van een uitwisselingsprogramma van M2015. Dit is de eerste bijeenkomst van een drietal internationale uitwisselingsbezoeken van oud-mijnwerkers.

Op 2 februari bezoeken zij de mijn in Blégny ten noorden van Luik en op 30 maart bezoeken zij de Vlaamse Mijnstreek. Ook een uitwisselingsprogramma met Belgische en Limburgse scholieren maakt deel uit van deze uitwisseling; daarbij staan Blégny en Heerlen centraal. De uitwisselingsdagen vormen het begin van een reeks lange termijn onderzoeken die als doel hebben om het mijnverleden als gemeenschappelijk erfgoed van de Euregio Maas-Rijn te leren kennen.

Studenten van de Universiteit Maastricht maken audio en video-opnames van de ontmoetingen en leggen zo het mijnerfgoed vast voor toekomstige generaties.

Dit project is een samenwerking tussen Blégny-Mijn, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, het Nederlands Mijnmuseum en Stichting M2015 en wordt ondersteund door het European Regional Development Fund (Interreg) Maas-Rijn.

Fotografie: Fabian de Kloe