Over Bovengronds

Vanaf 24 augustus tot en met 2 december staat de post-mijnperiode van onze regio centraal in het festival ‘Bovengronds’. De periode waarin de regio te kampen kreeg met maatschappelijke problemen, maar deze ook vaak op geheel eigen wijze wist te overwinnen. Het programma begint tijdens Cultura Nova en eindigt het eerste weekend van december met een programma in Theater Heerlen.

 

Bovengronds is een vervolg op het Jaar van de Mijnen in 2015 en focust dan ook op de periode na de mijnsluiting. Het programma is een initiatief van gemeente Heerlen en provincie Limburg en wordt net als het Jaar van de Mijnen ingevuld door partners uit de stad, de regio en daarbuiten.

In de voormalige stationstunnel onder Maankwartier worden tijdens Bovengronds activiteiten georganiseerdVoormalige stationstunnel onder Maankwartier

Cultura Nova bijt spits af

Cultura Nova bijt het spits af en programmeert diverse voorstellingen in het kader van Bovengronds. Zo werd eerder al bekend gemaakt dat de Duitse industriële band Einstürzende Neubauten op 26 augustus in de Limburgzaal staat. Toneelgroep Maastricht maakt de voorstelling ‘Emma’, met o.a. IBA Parkstad als coproducent. Artistiek leider Servé Hermans tekent voor de regie en brengt medewerkers van de Emma schoenfabriek, acteurs van Toneelgroep Maastricht, een fanfare en gardedansers samen voor een unieke, muzikale theaterproductie. Cultura Nova is nog bezig met een aantal voorstellingen die bij de thematiek van Bovengronds passen.

Ruimte voor bewonersinitiatieven

IBA Parkstad voert in samenwerking met Gemeente Heerlen tijdens festival “Bovengronds” het participatieproject “Bewoners maken Parkstad” uit. Een project van IBA dat inwoners uit Parkstad aanmoedigt om goede ideeën en initiatieven voor hun buurt aan te dragen. Het zijn immers de bewoners die hun omgeving het beste kennen en weten wat nodig is om die fraaier en beter te maken. Zowel IBA als gemeente Heerlen stellen voor het participatieproject in het kader van “Bovengronds” (additionele) financiële middelen beschikbaar. Voor “Bewoners maken Parkstad” heeft IBA een panel van betrokken Parkstedelingen samengesteld. Zij beoordelen initiatieven vanuit de inwoners van Parkstad en stimuleren deze. Begin april kunnen initiatiefnemers zich aanmelden via de website van IBA Parkstad.

Educatie, streetart en subculturen

SCHUNCK lanceert na Cultura Nova een educatief programma in het basis- en voortgezet onderwijs, dat aandacht besteedt aan waar de streek vandaan komt als verklaring voor het nu en als grondstof voor de ambitie van de toekomst. De striptekenaars van het succesvolle stripboek Grenzenloos stellen een strip samen met verhalen van de laatste 40 jaar op basis van regionale feiten en anekdotes. In oktober staat de maand van de geschiedenis in het teken van Opstand. Een thema dat aansluit op de ontwikkeling van subculturen in Heerlen. In november gaat kunstenaar Gaia in Schandelen met buurtbewoners het DNA van de wijk onderzoeken dat moet uitmonden in een blijvende muurschildering.

Afsluiting in Parkstad Limburg Theaters

Parkstad Limburg Theaters, L1 en Dagblad De Limburger hebben de handen ineengeslagen om jaarlijks rond de naamdag van Barbara (4 december) Dansen op de Mijnen te organiseren. Het programma staat in het teken van transitie en heeft daarmee een bredere context dan het mijnverleden. In 2018 gaat het om een tweedaags festival in het theater dat aansluit bij het thema Bovengronds. De transitielezing wordt gegeven door niemand minder dan Frans Timmermans. De rest van het weekend wordt nog ingevuld met onder andere exposities, discussie, muziek en film.

Bijzondere locaties

Het Bovengronds programma zal niet alleen bij de gebruikelijke podia te zien zijn, maar ook op bijzondere locaties. Zo programmeert Cultura Nova in de voormalige stationstunnel onder Maankwartier. De tunnel is niet meer publiek toegankelijk, maar is er wel nog en hoort onlosmakelijk bij de post-mijnperiode. Speciaal daarom wordt de tunnel nu enkele malen beschikbaar gesteld voor voorstellingen. De voorstelling Emma van Toneelgroep Maastricht wordt gespeeld in schoenfabriek Emma in Treebeek. Een fabriek waar veel voormalige mijnwerkers werk vonden na de mijnsluiting.