Regeling Bewoners maken Parkstad/Bovengronds staat open op www.iba-parkstad.nl/bewoners-maken-parkstad/

Bewoners maken Parkstad/Bovengronds

IBA Parkstad heeft onlangs ‘Bewoners maken Parkstad’ gelanceerd, een bewonersfonds waar bewoners met goede ideeën voor hun buurt terecht kunnen. IBA Parkstad nodigt alle enthousias-te bewoners met goede ideeën uit om de omgeving nog sterker te maken. De bewoner kent de buurt, de bewoners en het verenigingsleven het beste, dus hij of zij mag het vertellen. Het zijn de bewoners die Parkstad fraaier, gezonder en trotser maken.

Bovengronds en IBA hebben de handen ineen geslagen zodat burgers met goed ideeën in het kader van Bovengronds ook bij Bewoners maken Parkstad terecht kunnen. Voorwaarde is wel dat het initiatief aansluit om de thematiek van Bovengronds en dat het plaats vindt in de periode van het festival tussen eind augustus en begin december. Heb jij een leuk idee? Meld je dan snel aan.

Aanvragen: www.iba-parkstad.nl/bewoners-maken-parkstad