Vanaf schooljaar 2018-2019

SCHUNCK* educatief programma i.s.m. Nina Willems en Eddy Thonon

Tijdens het Jaar van de Mijnen is Schunck* in samenwerking met andere partijen gestart met het ontwikkelen van lesprogramma’s over ons mijnerfgoed. Het programma laat zien waar onze streek vandaan komt, verklaart verschijnselen van nu en dient als grondstof voor toekomstige ambities. Het lesprogramma is doorontwikkeld en wordt tijdens Bovengronds op verschillende scholen ter beschikking gesteld.

Primair onderwijs (Abel en de Mijnen)

Met als thema ‘aarde en het ontstaan van steenkool’ bezoekt groep 7/8 het Mijnmuseum. Het museumbezoek is zo opgezet dat leerlingen in groepjes actief en zelfstandig meer kennis over het mijnverleden vergaren door het bekijken en bevragen van objecten, mensen, filmbeelden en het gebouw. Ieder groepje krijgt zijn eigen rol en onderzoekt een specifieke groep binnen het mijnverleden: koempels, archeologen, huisvrouwen, mijndirecteuren en verplegers. De echte koempels vervullen een belangrijke rol: zij beantwoorden vragen van de leerlingen tijdens het museumbezoek.

Ken je wijk is een programma waarbij leerlingen in de eigen omgeving op zoek gaan naar sporen van het verleden. Waarom is de wijk waarin ze naar school gaan zoals deze nu is? En hoe heeft het mijnverleden invloed gehad op hun directe omgeving? De kinderen worden in enkele lessen gevoed met informatie over het verleden, die direct gekoppeld wordt aan hun eigen (woon-)omgeving en daardoor heel herkenbaar is. Zij bekijken hun omgeving opnieuw, met de bril vanuit het verleden: Hoe kun in je eigen leefomgeving sporen terug zien van een belangrijke periode die de stad gevormd heeft tot wat deze nu is? Wat is er in de omgeving rondom school nog te zien van het mijnverleden? Wat was er vroeger te zien? Zijn er onder de grond nog sporen te vinden? De leerlingen gaan vervolgens als “conservatoren” bedenken wat belangrijk genoeg is om met anderen te delen.

Voortgezet onderwijs

Identiteit en transformatie staan centraal in het lesprogramma voor het voortgezet onderwijs. De transformatie van Heerlen en de regio dient hier als voorbeeld: hoe zag Heerlen er vroeger uit? Wat is er veranderd? Welke processen liggen ten grondslag aan deze transformatie? Een route door de stad laat leerlingen deze veranderingen aan den lijve ondervinden. In samenwerking met Nina Willems wordt een voorstelling gemaakt die onderweg gespeeld zal worden. Nina zal een aangepaste versie van haar voorstelling Doorgrond (gemaakt voor Cultura Nova) spelen. De voorstelling schetst een tijdsbeeld van Heerlen en de regio. Daarbij wordt de ‘schaduwkant’ van Heerlen (het drugsverleden) niet geschuwd. In de voorstelling staat transformatie centraal en wordt een link gelegd tussen de identiteit van de stad en de identiteit van de leerlingen.

Met beeldend kunstenaar Eddy Thonon is een creatieve workshop ontwikkeld waarbij leerlingen vanuit het thema ’mijnen en migratie’ hun eigen ‘roots’ nader onderzoeken. Leerlingen worden uitgedaagd na te denken over de geschiedenis van migratie en de redenen van mensen om te migreren. Hoe ging dat in Limburg? Hoe ging dat in Heerlen? Het mijnverleden kan zo bijdragen aan de kennis over migratie, zowel vroeger als nu. Ook kunnen mooie parallellen getrokken worden met de persoonlijke familiegeschiedenis van leerlingen. Het resultaat van dit onderzoek wordt in beeld vastgelegd.